Your address will show here +12 34 56 78
Print

Štampani materijali (leci, brošure, bilbordi…)

MDC grupa je internacionalna korporacija koja pruža konsultantske usluge kompanijama koje žele širiti svoje tržište, posebno u zemljama Bliskog Istoka. Za ovu grupaciju smo osmislili vizuelni identitet brošura, letaka, prezentacija. Osmislili smo jedinstvene slogane grupe, koji je čine prepoznatljivom. U našoj agenciji tekstovi su prevedeni sa bosanskog na engleski jezik.